18 października – Międzynarodowy Dzień Akcji – Bioenergia!

  • EUbioenergy

18 października dołącz do ludzi na całym świecie i wezwij do wycofania szkodliwej energii z biomasy – #BigBadBioenergy!

Niezrównoważone (szczególnie na skalę przemysłową) wykorzystanie bioenergii na poziomie globalnym przyspiesza negatywne zmiany klimatyczne, a na szczeblu regionalnym zagraża gruntom rolnym, lasom i społecznościom lokalnym. Bioenergia to energia wytwarzana w wyniku spalania materiałów organicznych, takich jak drewno, produkty upraw rolnych lub odpady organiczne.

Obecna polityka doprowadziła do rosnącego pozyskiwania i spalania drzew w celu uzyskania energii, co nie przynosi rzeczywistych redukcji gazów cieplarnianych (zostało to niedawno podkreślone w liście otwartym 190 naukowców). Kolejnym efektem takiej polityki jest fakt, że ziemię do produkcji żywności zmieniono na grunty do produkcji biopaliw. Miało to poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa żywnościowego i emisji gazów cieplarnianych, spowodowanych pośrednią zmianą użytkowania gruntów oraz wywołało wzrost cen żywności.

18 października – Międzynarodowy Dzień Akcji – Bioenergia! jest okazją, aby zatrzymać użycie szkodliwej bioenergii, zjednoczyć się i działać wspólnie w celu wykazania, że wykorzystanie biomasy na skalę przemysłową nie jest problemem jedynie lokalnym, ale również globalnym.

Niezależnie od tego, czy są to cenne nadbrzeżne lasy w południowo-wschodniej
Ameryce wycinane, aby produkować pellet spalany w Europie, czy też ogromne połacie gruntów w Niemczech czyszczone pod uprawy kukurydzy przeznaczanej na biogaz, czy społeczności na Filipinach są eksmitowane przy zagrabianiu gruntów pod uprawy biopaliw, czy to rodzime lasy w Australii są spalane dla pozyskania energii elektrycznej – bioenergia jest kwestią globalną, która ma lokalne implikacje w niemal każdym kraju.

18 października połączmy się i razem podejmijmy działania w mediach społecznościowych, by zatrzymać #BigBadBioenergy. Opublikuj na Twitterze, Instagramie lub Facebooku informację o tym wydarzeniu. Pokaż w Twojej wiadomości, co „jest nie tak” z bioenergią i poinformuj o tym decydentów, używając hasztaga #BigBadBioenergy.

Naszym celem jest podniesienie świadomości o szkodliwych skutkach złej bioenergii i wezwanie decydentów do zmiany polityki. Dzięki tej akcji chcemy dotrzeć do ludzi na całym świecie, ponieważ wiemy, że bioenergia ma daleko idące konsekwencje dla każdej części naszej planety.

Organizacje i społeczności na całym świecie stoją przed zagrożeniami płynącymi z używania złej bioenergii. Ten międzynarodowy dzień akcji umożliwi osobom i społecznościom zjednoczenie się w obliczu problemu i pokazanie, co tak naprawdę się dzieje.

Powiedz nam, co dzieje się w Twoim regionie, wyślij zapytanie do decydentów z hasztagiem #BigBadBioenergy i dołącz do nas!

 

Więcej o akcji – zobacz, co piszą inni na www.BigBadBioenergy.com

O poprzedniej edycji Międzynarodowego Dnia Akcji – Bioenergia!

Przeczytaj więcej o bioenergii i naszych publikacjach: Rewolucja Energetyczna