19 października – Międzynarodowy Dzień Akcji – Bioenergia


Komunikat prasowy INSPRO

Dotacje Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej doprowadziły do rosnącego wykorzystania drzew i żywności do wytwarzania energii – zwanej bioenergią. Mimo dobrych intencji, nie przyczynia się to do walki ze zmianami klimatu ani nie służy ochronie środowiska. Organizacje z całej Unii Europejskiej, którym ten temat nie jest obojętny, wzywają wszystkich do włączenia się w akcję skierowaną do czołowych polityków Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za kwestie klimatu i energii.

Bioenergia, czyli energia wytwarzana w wyniku spalania materiałów organicznych, takich jak drewno, produkty upraw rolnych lub odpadów organicznych, stanowi około dwóch trzecich źródeł uznawanych w UE za odnawialne. Podczas ich spalania do atmosfery uwalniają się ogromne ilości dwutlenku węgla, często większe niż z paliw kopalnych, które miały być nią zastąpione. Niszczy to również bioróżnorodność lasów od Ameryki Północnej, poprzez Azję Południowo-wschodnią, aż po samą Europę. Lasów tak istotnych przy pochłanianiu dwutlenku węgla. Biopaliwa odgrywają główną rolę w zagrabianiu gruntów w krajach Globalnego Południa oraz w wielu przypadkach są związane z poważnymi naruszeniami praw do ziemi i praw pracowniczych.

Komisja Europejska pracuje obecnie nad nową polityką zrównoważonego rozwoju w zakresie bioenergii , którą ma zaprezentować na początku grudnia 2016.

„Chcemy pokazać politykom UE, że jest to kwestia szerszego, międzynarodowego zainteresowania. Wezwijmy ich, aby wycofali się ze złych rozwiązań. Chcemy, aby ta nowa polityka lepiej chroniła środowisko i faktycznie przyczyniała się do walki ze zmianami klimatycznymi, dlatego włączamy się w tę międzynarodową akcję”, mówi Paulina Lota z Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO), specjalistka ds. rzecznictwa kampanii „Bioenergia”. INSPRO współpracuje z BirdLlife Europe w projekcie na rzecz zrównoważonego wykorzystania bioenergii.

Celem dzisiejszego działania jest wysłanie przez jak największą liczbę obywateli z całej Europy wiadomości do najważniejszych polityków Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za kwestię energii i klimatu. Głównymi adresatami komunikatów wysyłanych za pośrednictwem portali społecznościowych są Maroš Šefčovič , Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej oraz Miguel Arias Cañete, Komisarz Komisji Europejskiej ds. działań w dziedzinie klimatu i energii. Za pomocą prostego narzędzia, w łatwy sposób, każdy, komu temat jest bliski, może wezwać liderów Unii Europejskiej do tworzenia polityki przyjaznej dla klimatu i środowiska.

„Szczególnie należy odchodzić od produkcji paliw ze szkodliwych społecznie i klimatycznie surowców, jak np. olej z palmy kokosowej, olej sojowy. Pod uprawy tych roślin wycinane są lub wypalane lasy tropikalne w Ameryce Południowej i Azji. By Europa spalała tzw. „eko” biopaliwa niszczy się wielopiętrowe lasy i zastępuje się je monokulturami. Pozbawia się w ten sposób ludność lokalną ziemi (landgrabbing) i niejednokrotnie zmusza do niewolniczej pracy, jednocześnie niszcząc lasy bezcenne dla bezpieczeństwa klimatycznego. To powód do wstydu dla Europejczyków, że 45% oleju palmowego, wykorzystywanego na naszym kontynencie, trafiało do baków samochodów osobowych oraz ciężarówek.” dodaje Piotr Skubisz z INSPRO, koordynator kampanii „Bioenergia”.

Więcej informacji: https://inspro.org.pl/19-pazdziernika-miedzynarodowy-dzien-akcji-bioenergia/

 

Komunikat prasowy INSPRO