„Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo” – zapraszamy!


LepszyTransport.pl objął patronatem medialnym „Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo”. Zapraszamy do udziału w debacie z Ekspertami 30 sierpnia 2018 roku, Warszawa. Wstęp wolny – wymagana rejestracja.

„Forum Transportu Publicznego” to konferencja, której celem ogólnym jest zwrócenie uwagi na problematykę transportu w miastach. Wyzwania jakie stoją przed miastami w związku z rosnącą mobilnością i rozwijającymi się technologiami oraz polityką ekologiczną stawiają rządzących przed wieloma trudnymi wyborami.

Zagadnienia tematyczne:
– Rola transportu w funkcjonowaniu miasta
– Elementy nowoczesnego transportu zbiorowego
– Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego
– Istota sprawności i efektywności systemu transportowego
– Mobilność w transporcie publicznym
– Idea smart w transporcie publicznym
– Transport przyjazny dla środowiska – energooszczędność i innowacyjność
– Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
Podczas konferencji odbędzie się konkurs „Asy Transportu Publicznego”. Ma on na celu uhonorowanie najlepszych miast, osób i firm mających znaczący wpływ na kształt i rozwój transportu publicznego w Polsce.
Laureaci konkursu otrzymają tytuł:
– Człowiek Roku
– Miasto Roku / Ekologiczne Miasto Roku
– Dostawca Rozwiązań dla Transportu Publicznego

Grupa docelowa:

– przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
– operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
– przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,
– przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

W programie m.in.:

Panel dyskusyjny ” „Rola transportu publicznego w realizacji celów zrównoważonej mobilności.”

Moderator: Prof. Wojciech Suchorzewski

Paneliści:

Wojciech Dinges – Prezes Zarządu, Koleje Śląskie
Wojciech Bartelski – Prezes Zarządu, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Bogusław Prokop – Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Urząd Miejski w Białymstoku
Marcin Ślęzak – Dyrektor, Instytut Transportu Samochodowego
Elżbieta Kozubek – Dyrektor, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

Ponadto prelekcje poprowadzą:

– Paweł Rydzyński – Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, Project Manager w Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
„Transport w aglomeracjach, a transport w regionach – perspektywy i bariery rozwoju”

– dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
„Możliwości i perspektywy autonomicznego prowadzenia pojazdów szynowych w transporcie publicznym”

– Jerzy Roman – Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
„Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe na bazie doświadczeń Olsztyna”

– Sławomir Podsiadły – Zastępca Dyrektora ds. przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
„Wdrażanie elektromobilności w transporcie miejskim na przykładzie lubelskiej komunikacji miejskiej”

– Bogumił Szymanek – Inside Sales Account Manager Poland and Baltics, Axis Communications Poland Sp. z o.o.
„Jak sieciowe systemy wizyjne zwiększają bezpieczeństwo transportu publicznego – rozwiązania Axis Communications.”

– Violetta Wabińska-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni, Urząd Miasta Poznania
„Zrównoważony i ekologiczny transport w Poznaniu”

– Mikołaj Kwiatkowski – Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland
„Co z tym autonomicznym transportem?”

– Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie
„Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)”