Francuski sąd znosi ulgi podatkowe na biodiesel z oleju palmowego

  • SumOfUs BRUSSELS NotInMyTank event 21 January 2019

Francuska Rada Konstytucyjna, najwyższa władza konstytucyjna w kraju [1], wydała dzisiaj decyzję o wykluczeniu oleju palmowego z listy biopaliw, które korzystają z zachęt podatkowych. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Firma naftowa Total oszacowała, że jest to koszt od 70 do 80 milionów euro rocznie.

Laura Buffet, dyrektor ds. Czystych paliw w europejskiej federacji organizacji pozarządowych Transport & Environment (T&E), powiedziała: „Orzeczenie to potwierdza decyzję Komisji Europejskiej, zgodnie z którą olej palmowy jest traktowany jako niezrównoważony dla środowiska i w związku z tym nie powinien być promowany. Wzywamy inne kraje europejskie do pójścia w ślady Francji i zaprzestania zmuszania kierowców do płacenia za fałszywie „zielone” paliwa, które niszczą światowe lasy deszczowe i dziką przyrodę”.

W marcu Komisja Europejska zdecydowała, że olej palmowy nie jest paliwem ekologicznym i nie powinien być promowany, ponieważ powoduje wylesianie. Stosowanie oleju palmowego w biodieslu, które jest napędzane przez cele UE w zakresie energii odnawialnej na całym kontynencie, będzie stopniowo ograniczane od 2023 r. i powinno osiągnąć wartość zerową w 2030 r. Chociaż nadal istnieją w regulacjach pewne wyjątki.

UE jest drugim co do wielkości importerem surowego oleju palmowego na świecie. Europejczycy świadomie spożywają coraz mniej oleju palmowego, a zamiast tego mimowolnie spalają go coraz więcej w samochodach i ciężarówkach. W ubiegłym roku ponad połowa (53%) całego importu oleju palmowego została wykorzystana do produkcji biodiesla do samochodów osobowych i ciężarowych, co stanowi najwyższy poziom w historii.

Ponad 650 000 Europejczyków podpisało petycje, aby powstrzymać to szaleństwo. Ponad 65 000 obywateli UE wzięło udział w konsultacjach publicznych poprzedzających decyzję Komisji Europejskiej.

„W badaniu opinii publicznej również Polacy wypowiedzieli się jasno – 69% jest przeciw wspieraniu produkcji tak zwanego biodiesla z oleju palmowego w Unii. Uprawa palmy olejowej jest odpowiedzialna za niszczenie lasów deszczowych, szkodliwa dla lokalnych społeczności oraz powoduje degradację siedlisk orangutanów i innych, cennych gatunków zwierząt. Użycie oleju palmowego wykorzystywanego do produkcji biodiesla ponownie wzrosło w 2018 r. – o 3% – podczas gdy wykorzystanie oleju palmowego do produkcji żywności i paszy dla zwierząt znacznie spadło, o 11%.” – komentuje Piotr Skubisz, Instytut Spraw Obywatelskich.

Według najnowszego badania Komisji dotyczącego wylesiania i biopaliw 45% światowej ekspansji oleju palmowego spowodowało wylesianie.

Przypisy:

1. Głównym zadaniem Rady Konstytucyjnej jest rozstrzygnięcie, czy proponowane ustawy są zgodne z Konstytucją, po ich przegłosowaniu przez Parlament i przed ich podpisaniem przez prezydenta Republiki Francuskiej.