INSPRO na konferencji NIK „Aglomeracje miejskie – wpływ transportu drogowego na jakość powietrza”


Wczoraj, 30 stycznia 2019 r. w Najwyższej Izbie Kontroli odbyła się konferencja „Aglomeracje miejskie – wpływ transportu drogowego na jakość powietrza”, będąca głosem w debacie publicznej o przyszłości walki z zanieczyszczeniem powietrza. Dyskutowano nad tym, m.in. w jakim stopniu samochody odpowiadają za smog w miastach o dużych natężeniu ruchu, jaka jest skuteczność badań technicznych, jaka jest jakość i sprawność analizatorów spalin, dymomierzy.

„W największych miastach Polski zanieczyszczenie powietrza przez transport samochodowy stanowi nawet większy problem niż emisja pyłów z domowych pieców i kotłowni. Z powodu złego stanu powietrza umiera ponad 15 razy więcej osób niż w wypadkach drogowych. W skali kraju samochody odpowiadają za niewielką liczbę przekroczeń poziomu zanieczyszczeń. Jednak w największych miastach są głównymi trucicielami.” – czytamy we prowadzeniu do relacji on-line z konferencji na stronie NIK.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych, policji, Inspekcji Transportu Drogowego, naukowcy i aktywiści organizacji pozarządowych. Debata poprzedzi kontrolę ”Skuteczność zapobiegania emisji substancji szkodliwych w transporcie drogowym”.

Agenda debaty NIK

Zajmujemy się tym tematem od lat, dlatego otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie do udziału w wydarzeniu. Polecamy również raport INSPRO „Odzyskajmy centra miast”.