Nowoczesny transport to mniejsze uzależnienie od dostaw surowców. I mniej spalin


W Polsce z transportu drogowego pochodzi 98 proc. emisji gazów cieplarnianych całego sektora transportu. Trend jest rosnący i ma się utrzymywać przez następne 15 lat.

Transport drogowy to nie tylko CO2, lecz również tlenki azotu, pyły, tlenek węgla. Udział tych zanieczyszczeń w całkowitej emisji stanowi od kilku do nawet 32 proc. całej emisji tych zanieczyszczeń w naszym kraju.

Transport a bezpieczeństwo energetyczne Polski – pod takim hasłem odbyła się 9 maja konferencja Koalicji Klimatycznej. Dyskutowano na niej o tym, jaki jest związek między transportem a bezpieczeństwem energetycznym.

Więcej…

Oraz…