Parlament Europejski kończy ze wsparciem najbardziej emisyjnych biopaliw


Parlament Europejski kończy ze wsparciem najbardziej emisyjnych biopaliw z oleju palmowego. Jednocześnie zamraża na obecnym poziomie użycie wszystkich biopaliw produkowanych z surowców spożywczych.

Parlament Europejski (PE) 17 stycznia głosował za ograniczeniem wsparcia dla biopaliw produkowanych z roślin spożywczych do poziomu zużycia krajowego z 2017 r. oraz nie wyższego niż 7% wszystkich paliw używanych w transporcie. Parlament zagłosował również za usunięciem biodiesla wyprodukowanego z oleju palmowego (biopaliwa o najwyższym poziomie emisji na rynku) z listy biopaliw, które można uważać za energię odnawialną i wliczać do celu klimatycznego na 2021 rok. Oznacza to, że kierowcy nie będą już zmuszani do spalania oleju palmowego w swoich samochodach osobowych i ciężarowych.

Parlament zatwierdził także ogólny cel udziału energii odnawialnej dla transportu w wysokości 12%, w tym 10% udziału tak zwanych paliw „zaawansowanych” (odnawialnej energii elektrycznej, biopaliw z odpadów i „paliw kopalnych poddanych recyklingowi”).

Transport & Environment (T&E), którego INSPRO jest członkiem, z zadowoleniem przyjmuje decyzję o ograniczeniu stosowania biopaliw z roślin spożywczych na obecnym poziomie, ale ubolewa nad tym, że europosłowie nie wykorzystali okazji do bardziej ambitnego wycofywania biopaliw.

Laura Buffet, T&E, powiedziała: „Dzisiejsze głosowanie w parlamencie jest wyraźnym sygnałem dla branży biopaliw, że wzrost produkcji może pochodzić wyłącznie ze zrównoważonych, zaawansowanych paliw, takich jak biopaliwa oparte na odpadach, a nie z upraw spożywczych. Ten kompromis przekieruje inwestycje na paliwa przyszłości i wyeliminuje biopaliwa z oleju palmowego, biopaliwa o najwyższej emisji. Niestety w wyniku kompromisu inne istniejące biopaliwa uprawne będą nadal otrzymywać wsparcie aż do roku 2030.”

Cztery na pięć litrów biopaliwa zużywanego w Europie to biodiesel. [1] Analiza T&E, oparta na wynikach badania Globiom dla Komisji Europejskiej, pokazuje, że biodiesel powstający na bazie żywności generuje średnio o 80% więcej emisji CO2 niż kopalny olej napędowy, który miał zastąpić. Biodiesel wytwarzany z oleju palmowego jest średnio trzy razy gorszy dla klimatu, niż kopalny olej napędowy. Obecnie większość biopaliw w UE nie zmniejsza, a zwiększa emisje CO2.

T&E ostrzega, że nowa lista i definicja biopaliw zaawansowanych pozostawia uchyloną furtkę dla surowców niezrównoważonych. Zasady muszą być zaostrzone, aby zagwarantować, że tylko prawdziwie zrównoważone i zaawansowane surowce będą wspierane na mocy dyrektywy o odnawialnych źródłach energii.

Laura Buffet dodaje: „To głosowanie przestawia politykę paliwową UE na bardziej pro-środowiskowy tor, ale wciąż pozostawia otwarte drzwi dla niezrównoważonych biopaliw drugiej generacji. Wzywamy Komisję Europejską i rządy UE do zaostrzenia definicji i listy zaawansowanych biopaliw aby promować wyłącznie zrównoważone biopaliwa i uniknąć błędów przeszłości.”

Około połowa unijnej produkcji biodiesla jest oparta na imporcie, a nie uprawach rolników z UE [2].

Zanim wynik głosowania stanie się obowiązującym prawem , Parlament Europejski, rządy UE i Komisja będą musiały uzgodnić wspólne stanowisko w rozmowach trójstronnych, które rozpoczną się w przyszłym miesiącu.

Przypisy:

[1] 2017 EU Energy Statistical Pocketbook
[2] European Commission DG AGRI Medium-Term Agricultural Outlook