Samorządy ignorują sprawę podmiejskich linii tramwajowych – nasz głos w Radio Łódź


Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich oraz członek ruchu miejskiego „Łódź Jest Nasza” Rafał Górski, 16.01.2018 był gościem Radia Łódź.

Podkreślił, że obecny stan podmiejskich linii tramwajowych wokół Łodzi to efekt wieloletnich zaniedbań, za które odpowiedzialne są samorządy. Tłumaczył, że gdyby włodarze miast i gmin zajęli się problemem stanu torowisk i sieci, kiedy zaczął się on pojawiać, nie byłoby konieczności pilnego szukania milionów złotych na remonty.

Mieszkańcy doświadczają tego na co dzień od kilkunastu lat. Pamiętam naszą pierwszą pikietę w Łodzi w 1998 roku. Już wtedy mówiliśmy, że te tramwaje powinny być zmodernizowane i od tego czasu nic się nie zmieniło.

Adam Rembak ze stowarzyszenia pokazywał na pikiecie wysyłane każdego roku pisma z informacją z wnioskami o to, żeby sukcesywnie przeznaczać pieniądze na remont. Można powiedzieć, że deklaracje samorządów to jest taka prawda papieru i prawda życia – dodał Górski.

Szersza informacja na stronie Radio Łódź, a zapis całej rozmowy na portalu YouTube.