Wesprzyj akcję, wyślij e-maila do europosłów! Stop spalaniu lasów i żywności dla celów energetycznych!


W przyszłym tygodniu Parlament Europejski będzie głosował nad ustawą promującą energię odnawialną w latach 2021-2030. Ma to kluczowe znaczenie dla realizacji celów klimatycznych UE.

Spalanie całych drzew oraz roślin spożywczych nie jest przyjazne dla klimatu i nie jest zrównoważone. Mimo to nadal 65% tak zwanej „odnawialnej” energii zużywanej obecnie w Europie, to właśnie głównie ta zła bioenergia.

Zapotrzebowanie UE na bioenergię powoduje wylesianie i niszczenie ważnych obszarów roślinności, takich jak lasy tropikalne w Indonezji, które pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla z atmosfery. Oprócz zwiększania emisji CO2, wylesianie szkodzi również ludziom i zagraża gatunkom żyjącym na dotkniętych tym zjawiskiem obszarach.

Wyślij petycję do europosłów.