Wywiad z Michałem Wolańskim w Tygodniku Solidarność

  • Okładka Tysol nr21

Polecamy wywiad z dr. Michałem Wolańskim, wykładowcą Katedry Transportu SGH w Warszawie, który ukazał się w Tygodniku Solidarność (nr 21).

Chociaż w transporcie publicznym w perspektywie pięcioletniej wydajemy 30 mld na projekty unijne, to z tego żadne pieniądze nie idą do transportu poza miastami, chociaż właśnie tam dysproporcje społeczne są najbardziej widoczne. To, że od wstąpienia Polski do UE połowa komunikacji autobusowej na terenach wiejskich zniknęła, jest katastrofą.

– z dr. Michałem Wolańskim rozmawia Anna Brzeska.

Cały artykuł.