Zapraszamy na VII Kongres Kolejowy – bierzemy udział w panelu…


…INWESTYCJE W TRANSPORT KOLEJOWY A OCZEKIWANIA WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH.

 

W tym zastanowimy się nad pytaniami:

– kolej w każdym powiecie? Jak reformować, rozwijać i modernizować Przewozy
Regionalne

– koleje aglomeracyjne a rozwój ośrodków miejskich. Czy transport szynowy
może być lekarstwem na problemy polskich miast?

– problem poziomej integracji – bilet aglomeracyjny

– samorządowe inwestycje w tabor kolejowy i infrastrukturę a wymagania
pasażera

 

W dyskusji wezmą udział:
– Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne
– Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie
– Rafał Górski, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO)
– Krzystof Rudziński, Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.
– Przedstawiciele samorządów
– Przedstawiciele sponsorów i partnerów

Moderator: dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

 

VII Kongres Kolejowy objęliśmy patronatem honorowym. Zapraszamy 23.11.2017 do Warszawy.

Program wydarzenia oraz rejestracja na stronie VII Kongresu Kolejowego.