fbpx

Tiry na tory Kampania promująca przewóz towarów koleją

W 1996 r. zorganizowaliśmy pierwszą demonstrację pod Ministerstwem Transportu pod hasłem „Tiry na tory”. To był początek naszej kampanii obywatelskiej o to, by „TIR-y jeździły koleją”. 20 lat to dziesiątki tysięcy godzin pracy organicznej. Tysiące rozmów z obywatelami, urzędnikami i posłami. Setki spotkań, konferencji i debat. Dziesiątki raportów, ekspertyz i poradników.

Z satysfakcją przyjęliśmy zobowiązanie PiS, zawarte w programie wyborczym z 2014 r.: „W dziedzinie kolejowych przewozów towarowych jako cel priorytetowy potraktujemy wdrażania zasady »tiry na tory«”. 

20 kwietnia 2016 r. przekazaliśmy Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, cztery postulaty, których spełnienie jest konieczne do wdrożenia zasady „tiry na tory” w Polsce.

Tiry na tory są możliweTiry na tory są możliwe

Po pierwsze

Należy obniżyć stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej dla przewozów intermodalnych. Aktualnie stawki te są jedne z najwyższych w Europie.

Po drugie

Rząd powinien zmienić status prawny PKP Polskich Linii Kolejowych ze spółki handlowej na instytucję rządową Skarbu Państwa – analogicznie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dlaczego od jednej agencji nasze państwo wymaga prowadzenia zyskownej działalności, a od drugiej nie?

Po trzecie

Dobra polityka transportowa wymaga rozszerzenia zasięgu elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd drogami krajowymi viaTOLL na wszystkie drogi krajowe i część wojewódzkich.

Po czwarte

Warto reaktywować Radę ds. Transportu Intermodalnego powołaną w 2012 r. przy Ministerstwie na wniosek INSPRO poparty podpisami 83 tys. obywateli.

Podpisy Tiry na tory

 

Wdrożenie w życie powyższych postulatów pozwoli na zmniejszenie wypadków na drogach, chorób spowodowanych spalinami i hałasem, zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód, degradacji krajobrazu, niszczenia budynków i dewastacji dróg. Jak wyliczyli rządowi eksperci, koszty zewnętrzne transportu wynoszą ok. 10% PKB. 90% tej kwoty generuje transport drogowy.

Warto dodać, że realizacja idei „Tiry na tory” ma bardzo duże poparcie społeczne. Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych na nasze zlecenie wynika, że 87% badanych idea „tiry na tory” jest Polsce potrzebna. 91% badanych uważa, że ciężarówki zagrażają stanowi dróg. 76% Polaków uważa, że ciężarówki przeszkadzają innym kierowcom.

W jednym z wywiadów w TVP Info Minister A. Adamczyk na pytanie: „Chciałby Pan te »tiry na torach« zobaczyć?” odpowiedział: „Ależ oczywiście, że tak”. My też chcielibyśmy w końcu zobaczyć po 20 latach kampanii obywatelskiej…

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Pomagaj stale

Dołącz do Społeczności Aktywnych Obywateli

Włącz się

Wpłać

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich

Zostań Darczyńcą

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Wspieraj nas robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani