fbpx

Poznaj nas

Załoga

Rafał Górski

Rafał Górski

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Coachingu i Studium Menedżerskiego MiniMBA.
Społecznik od 1995 r. W latach 2000-2010 członek redakcji Magazynu Obywatel. Inicjator kampanii obywatelskich, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Żaden z powyższych”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźnii Kampanierów”. W latach 2013-2014 członek Komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radio. Felietonista Tygodnika Solidarność i współpracownik portalu WszystkoCoNajważniejsze.pl.
W czasie wolnym kształtuje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji” – gry opartej na scenariuszach selekcji do oddziałów specjalnych typu GROM.
www.wikipedia.org/Rafał_Witold_Górski

Piotr Skubisz

Piotr Skubisz

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Pracuje jako niezależny fotograf, łącząc zawód z pasją. Swoimi umiejętnościami z zakresu fotografii i grafiki komputerowej wielokrotnie wspierał różne inicjatywy społeczne wykonując m.in. fotoreportaże z demonstracji, dokumentacje akcji i działań oraz opracowując materiały promujące kampanie.
Działanie w Inspro rozpoczął od wolontariatu w kampanii Obywatele KOntrolują. Obecnie koordynuje współpracę z europejską federacją organizacji pozarządowych Transport & Enviroment.
Wnikliwy obserwator rzeczywistości, lubi patrzeć na problem z różnych stron i wkładać kij w mrowisko. Interesuje się psychologią ale najchętniej spędza czas na łódce – pod pretekstem łowienia ryb godzinami może patrzeć na jezioro i delektować się ciszą.

Olaf Swolkień

Olaf Swolkień

Urodzony w 1960 r. socjolog i historyk. Autor książki „Nowy ustrój- te same wartości. Rzecz o tym, dlaczego współczesny człowiek niszczy swoje środowisko naturalne” (Zielone Brygady 1995). Od 1996 do 2003 roku, we współpracy z Fundacją Rockefeller Brothers Fund, koordynował ogólnopolską „Kampanię na rzecz ekologicznego transportu – Tiry na tory”. Stypendysta Environmental Law Institute (1997) i German Marshall Found (2000) w Waszyngtonie w zakresie prawa ekologicznego oraz transportu i zagospodarowania przestrzennego. Prezes Federacji Zielonych Kraków i wicedyrektor Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi.

Konrad Wójcik

Konrad Wójcik

Inicjator, propagator i uczestnik rozmaitych inicjatyw społecznych. Aktywista i współpracownik międzynarodowej organizacji Greenpeace.
W INSPRO, z którym współpracuje od 2007 roku, udzielał się przy inicjatywie Naturalne geny – Chcę wiedzieć, pracował nad rozwojem kampanii Tiry na tory, Obywatele Decydują i Obywatele KOntrolują. Odpowiada także za zaplecze technologiczne, informatyczne i graficzne INSPRO. Nadzoruje i sam projektuje materiały oraz zajmuje się stronami internetowymi inicjatyw. Pomaga w promowaniu projektów oraz zaistnieniem na portalach społecznościowych. Swoją wiedzą dzieli się z innym organizacjami jako doradca w Centrum KLUCZ. Prowadzi warsztaty m.in. o grafice w organizacjach, ochronie danych osobowych, wspiera w akcjach 1%. Niektórzy mówią o nim „scyzoryk wielofunkcyjny”.
Od 2014 roku wiceprezes Fundacji Kuźnia Kampanierów.
Przeciwnik bezmyślności i nietolerancji. Gorący zwolennik zdrowego współżycia z naturą. Lubi rower, góry i uśmiech na twarzach innych.

Przemysław Bogusławski

Przemysław Bogusławski

Rocznik 1985. Łódzki społecznik i animator.

W latach 2010-2012 współpracował ze Stowarzyszeniem Topografie, w którym zajmował się sprawami Łodzi poprzez tematyczne gry miejskie, które propagowały poszczególne postaci i wydarzenia z historii miasta, czy ważne dla niego imprezy kulturalne.

Od 2011 roku zajmuje się rekultywacją rodzimych tradycji wiejskich, prowadzi badania terenowe, przekazuje nabytą wiedzę w postaci warsztatów tanecznych oraz propaguje poznawanie regionalnych tradycji muzycznych. Współzałożyciel Pograjki Łódzkiej, następnie Fundator i prezes Fundacji Po Staremu. W ramach tej organizacji angażuje się zarówno w wydarzenia, które przybliżają tradycje taneczne i muzyczne, jak i w wydarzenia ważne dla funkcjonowania miasta, jak ParkIngDay, Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Przez cały rok 2016 był zaangażowany jako streetworker w projekt Wyciągamy Dzieci z Bramy. W 2017 zaangażował się w projekt Miasto w Ruchu, który realizuje wspólnie z INSPRO.

Obecnie próbuje pogodzić swoje pasje i prezesowanie Fundacji Po Staremu z ojcostwem i małżeństwem.

Bartek Bechciński

Bartek Bechciński

Urodził się w Łodzi w 1993 roku, mieszka w Zgierzu. Obecnie studiuje gospodarkę przestrzenną na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy licencjackiej pisał o jakości zgierskiej komunikacji miejskiej i jej wpływie na rozwój transportu zrównoważonego. Transportem zbiorowym zarówno w miastach jak i poza nimi interesuje się od dziecka. Oprócz transportu uwielbia podróże, muzykę rockową, góry i architekturę oraz pasjonuje się historią najnowszą Polski. Włączył się w akcję My Pasażerowie, bo chce aby polskie wsie i małe miasta miały lepszy transport zbiorowy, którego nie powstydzilibyśmy się na Zachodzie. Oprócz walki o prawa pasażerów walczy o wolny Internet.

Eksperci

Wojciech Makowski

Wojciech Makowski

Główny specjalista ds. rowerowych w Urzędzie Miasta Poznania. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim, studiował też planowanie miast rowerowych na Uniwersytecie Amsterdamskim. W latach 2011-2015 kampanier Instytutu Spraw Obywatelskich („Tiry na tory”, „Miasto w ruchu”), przedstawiciel INSPRO w europejskiej sieci Transport&Environment. Audytor polityki rowerowej wg standardu BYPAD, główny autor audytu rowerowego Gdyni (2013). W latach 2008-2015 aktywista rowerowy w Łodzi, inicjator podpisania przez Łódź Karty Brukselskiej – deklaracji przeniesienia 10% ruchu na rowery do 2020 r., członek Komitetu Sterującego Łódzkiego Roweru Publicznego – najefektywniejszego systemu w Polsce. Uczestnik Kongresu Ruchów Miejskich.

Jacek Wesołowski

Jacek Wesołowski

Dr inż. architekt, absolwent Politechniki Łódzkiej, gdzie od 1989 r. jest adiunktem w Zakładzie Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków tamtejszego Instytutu Architektury i Urbanistyki. W latach 1992-1996 związany był z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi. Interesuje się problematyką rewitalizacji miast, dziejami transportu oraz miejską polityką transportową. Autor lub współautor około 30 publikacji o charakterze naukowym, 4 opracowań urbanistycznych oraz artykułów w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Odbył wizyty studialne do kilkudziesięciu miast europejskich i Japonii. Autor książki „Transport miejski – ewolucja i problemy współczesne”.

Jakub Majewski

Jakub Majewski

Analityk i specjalista w zakresie logistyki, planowania i rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji i marketingu przewozów publicznych. Absolwent Europejskiego Instytutu Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych tej samej uczelni. Wykładowca akademicki i kierownik Pracowni Polityki Transportowej Unii Europejskiej Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora – od 2012 r. z tytułem doktora z zakresu polityki transportowej państwa.

Zawodowo związany rynkiem kolejowym – w pierwszym okresie jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei i pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich z koordynujący organizację przewozów regionalnych. Następnie członek zarządów oraz rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, a 2012-14 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego.

Członek komitetów sterujących i ekspert we wdrażaniu i ewaluacji programów operacyjnych finansowanych funduszy europejskich. Doradca Ministerstwa Infrastruktury w procesie przygotowania Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Współautor kilkudziesięciu opracowań analitycznych, badań oraz studiów wykonalności dla przemysłu i transportu.

Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

Stanisław Biega

Stanisław Biega

Ekspert z zakresu transportu publicznego, działacz społeczny, od 1993 r. zajmuje się transportem publicznym, od 1998 r. zawodowo, autor kilkudziesięciu analiz, opracowań, studiów z zakresu transportu publicznego, współpracował przy organizacji przewozów z województwami: opolskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, śląskim; współzałożyciel Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei; 1998 – przygotował pierwszy w Polsce zintegrowany system kolejowych rozkładów jazdy dla woj. opolskiego, później dla: śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, 2001-2005 prowadził Biuro Koordynacji w Woj. Opolskim, 2006-2010 odpowiadał za przygotowanie oferty przewozowej w woj. łódzkim, 2009 jeden z audytorów w Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych (jedyny audyt w PR), 2009-2010 ekspert kluczowy Przewozów Regionalnych u prezesa Moraczewskiego (m.in. autor rozkładów jazdy dla pociągów InterRegio oraz ratunkowych rozkładów jazdy dla województw: śląskiego i warmińsko-mazurskiego na r.j. 2009/10); 2010 autor rozkładu jazdy i organizacji przewozów Kolei Mazowieckich na 2011 r., w efekcie którego przewoźnik uzyskał rekordowy zysk dzięki wprowadzeniu oszczędności zużycia energii trakcyjnej po zmianie obiegów wg projektu autora, 2011-2012 planowanie przewozów dla Kolei Śląskich, 2010-2013 ekspert kluczowy przy studiach wykonalności dla pozyskania ze źródeł unijnych 193 mln zł dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (tabor, zaplecze) i 1 013 mln zł dla PKP Polskich Linii Kolejowych (modernizacja Rail Baltica na odc. Warszawa Rembertów-Sadowne, oba projekty zatwierdzone przez Jaspers i CUPT).

Karol Trammer

Karol Trammer

Redaktor naczelny niezależnego dwumiesięcznika „Z Biegiem Szyn”, poświęconego kolei na Mazowszu (internetowe archiwum periodyku – www.zbs.net.pl). Jego teksty i komentarze na temat transportu publicznego ukazywały się na łamach m.in. „Techniki Transportu Szynowego”, „Świata Kolei”, „Krytyki Politycznej”, „Przeglądu”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Gazety Prawnej”, „Wprost”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Polskiej Codziennie”, „Niedzieli”, „Wspólnoty”, biuletynu Biura Analiz Sejmowych „Infos”. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka „Regionalizacja kolei. Kierunki reformy kolei regionalnych w Polsce” (2007), praca magisterska „Stacja Włoszczowa Północ. Studium lobbingu i rozwoju lokalnego” (2010). Przeciwnik „reformowania” transportu publicznego poprzez likwidację połączeń. Mieszka w Warszawie. Nie posiada prawa jazdy.

Andrew Goltz

Andrew Goltz

Doradca w dziedzinie polityki transportowej. Absolwent University of Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jeszcze jako student założył fundację która przejęła i odbudowała zamkniętą linię kolejową na południowym wybrzeżu Anglii. Pracował jako kierownik działu planowania i strategii dla Automobile Association jednej z największych organizacji świadczących usługi motoryzacyjne w Europie. W Polsce założył Fundację Pro Kolej w celu promowania ekonomicznych i ekologicznych wartości transportu kolejowego.

W wolnym czasie zajmuje się fotografią, żegluje i słucha muzyki morskiej.

Michał Wolański

Michał Wolański

Doktor nauk ekonomicznych (od 2010 r.), adiunkt w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Przebywał na stypendiach i stażach w University of Leeds, University of Sydney, Fachhochschule Gelsenkirchen oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją pracę doktorską Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji miejskiej poświęcił kształtowaniu współpracy między zamawiającymi publicznymi i operatorami komunikacji miejskiej – została ona nagrodzona przez Ministra Infrastruktury jako najlepsza praca doktorska z zakresu transportu w 2010 r. Uczestnik międzynarodowych projektów naukowych współfinansowanych przez Unię Europejską. Ma doświadczenie w realizacji projektów doradczych na zlecenie takich podmiotów jak Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Biuro Analiz Sejmowych, Komisja Europejska, przewoźnicy, samorządy różnego szczebla. Współautor-kierownik projektu ośmiu opinii na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie przyjętych jako dowody z opinii instytutu (SGH). Współpracuje również ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich i Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.

SojusznicyRazem możemy więcej

 • ProKolej
  Centrum Zrównoważonego Transportu
 • BirdLife Europe
  Transport & Environment
 • Federacja Zielonych – Grupa Krakowska
  Wojskowa Akademia Techniczna
 • Fundacja Po Staremu
  Eltis
 • World Carfree Network
  Walk21
 • International Association of Public Transport AISBL
  Institute for transport and development policy
 • Z biegiem szyn
  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

O Instytucie Spraw Obywatelskich

Po stronie Obywateli

Jesteśmy zakorzenioną społecznie organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Jak działamy

Wprowadzamy zmiany społeczne poprzez łączenie działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Więcej o Instytucie Spraw Obywatelskich

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę internetową: www.inspro.org.pl

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Pomagaj stale

Dołącz do Społeczności Aktywnych Obywateli

Włącz się

Wpłać

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich

Zostań Darczyńcą

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Wspieraj nas robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani