List otwarty urbanistki dr inż. arch. Helena Freino – budowa VI odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej

  • Szczecin: węzeł Łękno po przebudowie. Źródło: UM Szczecin

Polecamy lekturę listu otwartego urbanistki dr inż. arch. Helena Freino w sprawie budowy VI odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej wraz z węzłem Łękno. W liście znajdziemy nie tylko analizę konkretnej inwestycji, ale również szerszy kontekst efektów długoletniej polityki transportowej w Polsce oraz rekomendację naszej publikacji:

„Należy podkreślić, iż po 1989 r. budowa dróg stała się polską racją stanu. To w imię spełnienia tego celu od 15 lat obowiązuje tzw. specustawa drogowa, która pozwala na realizację dróg publicznych niezgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, pozwala wywłaszczać, a procedury wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej są znacznie uproszczone i skrócone w porównaniu z tymi, które pozwalają na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane. W rezultacie, zarówno w skali kraju, jak i w wymiarze lokalnym mieliśmy i mamy w Polsce do czynienia z dotowaniem komunikacji samochodowej na ogromną skalę, wielokrotnie większą niż inwestowanie w transport zbiorowy. […]

Na zakończenie chciałabym zarekomendować poparty wynikami licznych badań naukowych raport Olafa Swolkienia pt. „Polityka transportowa”, który świetnie obrazuje wszystkie aspekty gry interesów, często ze sobą sprzecznych, jaką jest polityka transportowa. Mimo, że raport jest sprzed 8 lat pozostaje nadal niezwykle aktualny. Niestety…”

 

Pełna treść listu.